bip   szczawnica

Zimowe utrzymanie dróg

 

Zakład prowadzi zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg zgodnie z zarządzeniami wydawanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica. W załącznikach do w/w zarządzenia zawarte są m.in. założenia ogólne, szczegółowe zestawienie ulic wraz z uwagami i standardami, zakres rzeczowy odśnieżania i posypywania chodników, opis standartów zimowego utrzymania dróg.

 

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.