bip   szczawnica

Usługi i cennik

  

 

Podane ceny są cenami brutto (z uwzględnieniem podatku VAT)

 

 

 

Rodzaj usługi

J.M.

Cena [zł]

Wywóz odpadów komunalnych niesegregowanych (1m3=250kg*)

m3

118,00

Worek na odpady segregowane (wraz z wywozem)

szt.

4,88

Worek na popiół (wraz z wywozem)

szt.

15,32

Worek na odpady "zielone" i bioodpady (wraz z wywozem)

szt.

13,60

Odpady "zielone" i bioodpady

t

460,00

Pojemnik na odpady 120l

szt.

115,01

Pojemnik na odpady 240l

szt.

175,00

Pojemnik na odpady 1100l

szt.

800,00

Wywóz nieczystości płynnych ze zrzutem na oczyszczalni

m3

32,00

Opłata za pobór wody

m3

6,08

Opłata stała abonamentowa (zaopatrzenie w wodę klientów indywidualnych)

mc

5,16

Opłata stała abonamentowa (zaopatrzenie w wodę przedsiębiorców)

mc

10,31

Wydanie warunków podłączenia wodociągowego

usługa

bezpłatne

Odbiór podłączenia wodociągowego

usługa

108,00

Inspekcja kanalizacji

m.b.

4,80

Opracowanie dokumementacji powykonawczej z inspekcji kanalizacji

kpl. dok.

135,00

Montaż/demontaż wodomierza

usługa

50,00

Montaż podlicznika do celów gospodarczych

usługa

200,00

Zamknięcie/otwarcie wody

usługa

200,00

Dostawa wody - transport

usługa

50,00

Trasowanie wodociągu

godz.

300,00

Korelacja wodociągu

godz.

80,00

Zerwanie plomby (z powiadomieniem)

usługa

50,00

Wymiana uszkodzonego wodomierza

usługa

300,00

Usługa koparko ładowarką z młotem

godz.

170,00

Usługa koparko ładowarką

godz.

123,00

Usługa minikoparką gąsienicową

godz.

98,40

Usługa ciągnikiem Lamborghini Racing

godz.

123,00

Usługa zagęszczarką

godz.

50,00

Usługa zamiatarką

godz.

200,00

Usługa rębakiem

godz.

100,00

Usługa podnośnikiem koszowym (zwyżka)

godz.

98,40

Odśnieżanie dojazdu do posesji

godz.

108,00

Zmywanie ulic

usługa

250,00

Koszenie trawy kosiarką

godz.

50,00

Koszenie mechaniczne kosiarką bijakową

godz.

129,60

Strzyżenie żywopłotu

godz.

50,00

Zakuwanie węża hydraulicznego

usługa

wg wyceny na miejscu

Zdjęcie koła - opona do 19,5"/opona od 20"-24''/opona od 25"

szt.

15,00/20,00/30,00

Założenie koła - opona do 19,5"/opona od 20"-24"/opona od 25"

szt.

15,00/20,00/30,00

Demontaż opony - opona do 19,5"/opona od 20"-24"/opona od 25"

szt.

16,00/20,00/30,00

Montaż opony - opona do 19,5"/opona od 20"-24"/opona od 25"

szt.

16,00/20,00/30,00

Pozostawienie zużytych opon (po wykonaniu usługi demontażu)

szt.

5,00

Wulkanizacja dętki

szt.

do 20,00

Wulkanizacja opony na zimno

szt.

do 35,00

Wulkanizacja na zimno bez zdejmowania (szydłem, mała dziura)

szt.

15,00

Piaskowanie elementów metalowych

godz.

221,40

Usługa przyczepą

usługa

108,00

 

*) Za odpady zmieszane oddawane w workach lub pojemnikach o dozwolonej pojemności, MZGK dokonuje obciążenia zgodnie z pojemnością worka/pojemnika w m3. Pozostałe odpady oddawane luzem, dostarczone własnym lub zleconym innej firmie (w tym MZGK) transportem do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaworkach, są ważone przez obsługę, po czym na podstawie wskazania wagi MZGK dokonuje obciążenia zgodnie z przelicznikiem kg-m3.

 

Cennik PSZOK

 

 

Rodzaj odpadu

J.M.

Cena [zł] **

Opakowania z tworzyw sztucznych - 150102

tona

140,40

Opakowania ze szkła - 150107

tona

151,20

Opakowania z papieru i tektury – 150101,20101

tona

410,40

Popiół

tona

486,00

Bioodpady

tona

460,00

Odpady niesegregowane – zmieszane

tona

472,00

Gruz (cegła, pustak, beton, płytki ceramiczne, kafle, dachówka ceramiczna)

tona

50,00

Odpady rozbiórkowe, budowlane, remontowe

(gruz zmieszany)

tona

490,00

Odpady budowlane, remontowe – bez gruzu

(cegły, pustaków itp.)

m3

122,50

Zużyte opony 

tona

580,00

Elektrosprzęt kompletny - dla działalności gospodarczej

tona

464,40

Odpady wielkogabarytowe

tona

580,00

 **) wg wyceny na miejscu

 

 

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.