bip   szczawnica

Umowa o zaopatrzenie w wodę

 

          Aby zawrzeć Umowę o zaopatrzenie w wodę należy zgłosić się do siedziby Zakładu (ul. Zawodzie 19c), w celu złożenia wypełnionego wniosku o zawarcie umowy (wniosek można wypełnić również na miejscu w siedzibie Zakładu).

 

Osoba zawierająca umowę powinna posiadać:

- dane swoje/firmy lub instytucji,

- NIP (dot. podmiotów gospodarczych),

- tytuł prawny do nieruchomości,

- protokół odbioru przyłącza.

 

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.