bip   szczawnica

Segregacja odpadów

 

        Segregacja odpadów to podział odpadów według rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane. Oddzielenie składuje się materiały nadające się do powtórnego wykorzystania. Selektywna zbiórka umożliwia ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowisko oraz umożliwia odzyskanie surowców wtórnych.

  

Na terenie Miasta i Gminy Szczwnica, dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne worków przeznaczonych do zbierania:

 

KOLOR ŻÓŁTY - PLASTIK I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE TYPU TETRA PAK

KOLOR BIAŁY -OPAKOWANIA TYPY PET

Wrzucamy

Nie wrzucamy

Uwagi

Opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach, szamponach, mydłach w płynie, plastikowe opakowania po produktach spożywczych w tym po produktach mlecznych (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach), duże folie opakowaniowe, worki foliowe, artykuły gospodarstwa domowego wykonane tylko z plastiku, plastikowe opakowania po owocach, doniczki, wiadra, miski, plastikowe pojemniki, inne plastikowe elementy, opakowania typu TETRA PAK (kartonowo foliowe opakowania po mleku i sokach) itp.

Do worka opisanego PET wrzucamy tylko i wyłącznie puste butelki plastikowe (po napojach) typu PET.

 

Artykułów wykonanych z połączeń tworzyw z innymi materiałami, opakowań po lekach, strzykawek, butelek po płynach chłodniczych, zabawek, sprzętu AGD i RTV, tworzyw sztucznych piankowych, styropianu, opakowań po farbach, lakierach i olejach, części samochodowych itp.

 

Nie wrzucaj opakowań zanieczyszczonych, z resztkami jedzenia, zgniataj butelki.

 

KOLOR ZIELONY - SZKŁO

Wrzucamy

Nie wrzucamy

Uwagi

Szklane butelki i słoiki po napojach i żywności bez nakrętek, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach itp.

 

Szkła okiennego, szkła żaroodpornego, szkła stołowego (np. porcelana, ceramika), doniczek, luster, stłuczki szklanej, zniczy z zawartością wosku, szkła kryształowego, szyb samochodowych, świetlówek, żarówek, reflektorów, opakowań po lekach itp.

 

Zadbaj o czystość szkła, nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika.

KOLOR CZERWONY - METAL I DROBNY ZŁOM

Wrzucamy

Nie wrzucamy

Uwagi

Puszki aluminiowe po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (np. po konserwach, rybach), drobny złom żelazny i metali kolorowych, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików itp.

 

Sprzętu AGD i RTV, pojemników po aerozolach, puszek po farbach, lakierach i olejach, zużytych baterii i akumulatorów itp.

Nie wrzucaj opakowań zanieczyszczonych, zgniataj puszki aluminiowe.

KOLOR NIEBIESKI - PAPIER

Wrzucamy

Nie wrzucamy

Uwagi

Opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma, katalogi, foldery, zeszyty, książki, torebki papierowe, papier pakowy, kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania, ścinki drukarskie itp.

 

Papieru powlekanego folią i kalką (np. kartonów po mleku i napojach), zabrudzonego lub tłustego papieru (np. z masła, margaryny), odpadów higienicznych, worków po nawozach, cemencie itp.

 

Przed wrzuceniem papieru do pojemnika usuń wszystkie elementy z innych tworzyw (metalowe, plastikowe itp.)

KOLOR BIAŁY - SZMATY

Wrzucamy

Nie wrzucamy

Uwagi

Czyste ubrania, płaszcze, bieliznę pościelową i osobistą itp.

 

Szmat zabrudzonych farbami, olejami, brudnej odzieży, elastików, gumy itp.

 

Zachęcamy do oddawania odzieży, butów, koców, pościeli i innych (będących w dobrym stanie) tekstyliów do ośrodków pomocy, domów dla bezdomnych oraz przy okazji innych zbiórek, organizowanych przez odpowiednie instytucje, a także do specjalnie oznakowanych pojemników, rozstawionych na terenie miasta.

KOLR BRĄZOWY - BIOODPADY I ODPADY ZIELONE

Wrzucamy

Nie wrzucamy

Uwagi

BIOODPADY (kuchenne): resztki warzyw, owoców, pieczywa, obierki, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj, opakowania ulegające biodegradacji itp.

 

 

 

 

ODPADY ZIELONE: trawa, liście, gałęzie, trociny, zwiędłe rośliny, kwiaty, duże ilości owoców itp.

Resztek jedzenia w płynie i żywności przetworzonej, kości, mięsa, tłuszczów, odchodów zwierzęcych, piasku, kamieni, popiołu, żużlu itp.

Bioodpady i tzw. odpady zielone należy gromadzić OSOBNO, gdyż zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie MiG Szczawnica, są one odbierane w różnych terminach. Zachęcamy do zagospodarowania tego rodzaju odpadów we własnym zakresie, tworząc przydomowe kompostowniki.

 

 

Ponadto ze strumienia odpadów komunalnych należy wydzielić dodatkowo (informacje dotyczą zarówno osób segregujących, jak i niesegregujących): 

 

Popiół i żużel

należy oddawać w wyznaczonym terminie w opisanych workach, które można pobrać w siedzibie MZGK ul. Zawodzie 19c lub własnych workach (np. po ekogroszku)

Sprzęt elektryczny

i elektroniczny

(elektronika użytkowa i sprzęt AGD, RTV, żarówki, świetlówki itp.) należy oddać do punktów ich sprzedaży lub Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów mieszczącego się na Jaworkach w miejscu starego wysypiska odpadów

Baterie

wrzucamy do specjalnie oznakowanych pojemników znajdujących się w szkołach, przedszkolach, placówkach handlowych, urzędach administracji publicznej lub do siedziby MZGK ul. Zawodzie 19c

Przeterminowane niezużyte leki

przekazujemy do specjalnie oznakowanych pojemników w aptekach na terenie gminy lub do siedziby MZGK ul. Zawodzie 19c

Zużyte opony, akumulatory

należy przekazywać do punktów ich sprzedaży lub przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów mieszczącego się w Jaworkach, w miejscu starego wysypiska odpadów

Chemikalia, odpady niebezpieczne

(np. puszki z niewykorzystanymi farbami i lakierami, rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, opakowania po środkach ochrony roślin) należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów mieszczącego się przy ul. Zawodzie 19c

 

Gruz budowlany

pochodzący z drobnych prac remontowych należy dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów mieszczącego się w Jaworkach, w miejscu starego wysypiska odpadów

Odpady wielkogabarytowe

(szafy, tapczany, łóżka, komody, sofy, biblioteczki, szafki kuchenne i łazienkowe, stoły, krzesła, fotele, dywany, biurka, regały itp.) należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów mieszczącego się w Jaworkach, w miejscu starego wysypiska odpadów

 

Częstotliwość odbioru wszystkich odpadów komunalnych określa rozdział 4 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Szczawnica.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Segregacja ulotka.pdf)Segregacja ulotka.pdf427 Kb

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.