bip   szczawnica

Przyłączenie do sieci

 

          Osoby planujące wykonanie podłączenia nieruchomości do sieci miejskiej muszą wypełnić i dostarczyć do Zakładu wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, w celu uzyskania tychże warunków.

 

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.