bip   szczawnica

Ogłoszenia o przetargach

Szczawnica, 04-10-2019

 

         Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Jana Wiktora w Szczawnicy dostępne jest na stronie BIP zakładu.

 

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.