bip   szczawnica

Kierownictwo

 

Dyrektor Zakładu

mgr inż. Józefa Kanclerska


Zastępca Dyrektora

inż. Grzegorz Czaja


Główny Księgowy

Stanisława Kędzior

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.