bip   szczawnica

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

 

Odpady zmieszane (pozostałości po segregacji), odpady kuchenne

raz w tygodniu zgodnie z poniższym harmonogramem (podział według ulic)

Surowce wtórne

każdy pierwszy wtorek miesiąca;

w uzasadnionych przypadkach trzeci wtorek miesiąca (dodatkowe zbiórki ogłaszane są na stronie MZGK oraz UMiG Szczawnica)

Popiół, odpady "zielone"

każdy drugi wtorek miesiąca

Odpady oddawane do PSZOK Jaworki

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

 

 

Podział według ulic:

 

PONIEDZIAŁEK ulice: Główna, Pienińska, Flisacka, Słoneczna, Widok, Wygon, Pod Sadami, Groń, Nad Grajcarkiem, Skotnicka, Al. Parkowa, Ogrodowa, Zielona, Kwiatowa, Park Dolny, Zyblikiewicza, Średniak

ŚRODA ulice: Szalaya, Zdrojowa, Plac Dietla, Kowalczyk, Języki, Jana Wiktora, Zawodzie, Park Górny, Św. Krzyża, Połoniny, Bereśnik, al. 1-Maja.

CZWARTEK ulice: Szlachtowska, Samorody, Maćka zza ławy, Sopotnicka, Staszowa, Kunie, Partyzantów, Gabańka, Brzeg, Niterbarg, miejscowości: Szlachtowa, Jaworki.

PIĄTEK – Osiedle XX-lecia i Osiedle Połoniny

 

Odpady należy umieszczać w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych (worki na segregację można nabyć w siedzibie Zakładu przy ul. Zawodzie 19c). Pojemniki oraz worki z odpadami powinny być wystawione przez mieszkańców do granicy posesji z drogą miejską bądź powiatową do godziny 8:00 w dniu zbiórki.

 

Jeśli zaistnieje taka potrzeba, odpady można dostarczyć poza harmonogramem we własnym zakresie i na własny koszt do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaworkach (w godzinach pracy PSZOKu) lub zlecić ich odbiór MZGK lub innej firmie transportowej (wiąże się to z opłatą za transport).

 

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.