bip   szczawnica

Harmonogram odczytów wodomierzy

 

Nr trasy

Obiekty zaliczone do trasy

Terminy odczytów

I

odbiorcy indywidualni z ulic: Główna, Słoneczna, Widok, Pienińska, Wygon, Pod Sadami, Flisacka, Nad Grajcarkiem

dni: od 1 do 12

miesiące: I, III, V, VII, IX, XI

II

odbiorcy indywidualni z ulic: Ogrodowa, Park Dolny, Park Górny, Połoniny, Skotnicka, Zdrojowa, Zielona, Jana Wiktora, Kowalczyk, Al. 1-go Maja, Al. Parkowa, Języki, Kwiatowa

dni: od 13 do 25

miesiące: I, III, V, VII, IX, XI

III

odbiorcy indywidualni z ulic: Maćka zza Ławy, Brzeg, Szlachtowska, Sopotnicka, Kunie, Staszowa, Słona Młaka

dni: od 1 do 12

miesiące: II, IV, VI, VIII, X, XII

IV

odbiorcy indywidualni z ulic: Szalaya, Św. Krzyża, Zawodzie, Samorody, Os. XX-lecia, Os. Połoniny

dni: od 13 do 25

miesiące: II, IV, VI, VIII, X, XII

V

wszystkie podmioty gospodarcze z terenu Miasta i Gminy Szczawnica

od 26 do ostatniego dnia każdego miesiąca

Jaworki

odbiorcy indywidualni ze wszystkich ulic w miejscowości Jaworki

dni: od 13 do 25

miesiące: II, IV, VI, VIII, X, XII

 

 

Zgodnie z "Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" oraz umową zawartą z Zakładem użytkownik lokalu jest zobowiązany do udostępnienia lokalu w celu dokonywania odczytów, legalizacji, konserwacji i wymany wodomierzy.

 

W sytuacji, kiedy Inkasent nie będzie w stanie dokonać odczytu licznika z powodu braku dostępu do wodomierza (np. nieobecność w domu) należy w jak najszybszym czasie skontaktować się telefonicznie w celu podania stanu wodomierza lub terminu, w którym możliwe będzie dokonanie odczytu.

 

Inkasent:

tel. 501 718 669 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00)

Biuro MZGK:

tel. 18 262 27 68, 502 243 822 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00)

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.