bip   szczawnica

Badania wody

             W załącznikach znajdują się aktualne oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dokonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Targu.

 

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.