bip   szczawnica

Taryfy

 

             Nowe ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązują od VII 2018 r. zgodnie z Decyzją nr KR.RET.070.93.2018 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 22.05.2018 r.

 

 

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca

Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca

1

Zaopatrzenie w wodę przedsiębiorców

Cena w zł za m3 dostarczonej wody

5,63

5,63

5,63

Opłata stała abonamentowa zł/mc

9,55

9,75

9,97

2

Zaopatrzenie w wodę klientów indywidualnych

Cena w zł za m3 dostarczonej wody

5,63

5,63

5,63

Opłata stała abonamentowa zł/mc

4,78

4,88

4,99

 

 

 

           Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8% VAT.

 

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (KR.RET.070.93.2018.pdf)Decyzja nr KR.RET.070.93.2018 PGWWP36 Kb

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.