Witamy

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy usługi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotem działalności Zakładu oraz jego funkcjonowaniem.


 

 

bip   szczawnica

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

Informacje na temat odbioru popiołu

Szczawnica, 24-03-2015

popiolMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy przypomina o bezwzględnym zakazie gromadzenia popiołu paleniskowego oraz żużlu w pojemnikach na odpady zmieszane. W przypadku stwierdzenia popiołu w odpadach komunalnych zmieszanych, pojemniki te nie będą odbierane. Popiół należy oddawać w workach z napisem „Popiół i żużel”, które można odebrać w siedzibie MZGK ul. Zawodzie 19c (dotyczy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklaracje na odbiór odpadów do UMiG Szczawnica). Dopuszcza się również oddawanie popiołu we własnych workach np. po „ekogroszku” (należy pamiętać o oznakowaniu worka adresem posesji). Termin odbioru worków z popiołem pozostaje bez zmian tj. drugi wtorek każdego miesiąca.

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.