Witamy

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej świadczy usługi na terenie Miasta i Gminy Szczawnica. Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotem działalności Zakładu oraz jego funkcjonowaniem.


 

 

bip   szczawnica

OGŁOSZENIA I AKTUALNOŚCI

Faktura za wodę już w dniu odczytu

Szczawnica, 11-01-2016

 

wypowiedzenieMiejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy informuje, że od 01 stycznia 2016 r. pracownik odczytujący stany wodomierzy, na podstawie dokonanego odczytu, będzie miał możliwość wystawienia faktury VAT za dostarczoną wodę i wydrukowania jej bezpośrednio u kontrahenta. Odbiór faktury należy potwierdzić czytelnym podpisem na kopii dokumentu. W związku z powyższym, w przypadku nieobecności na miejscu osób mogących odebrać fakturę, przez które rozumie się osoby mające podpisane umowy o zaopatrzenie w wodę z MZGK, faktura VAT zostanie sporządzona w późniejszym terminie (po przekazaniu przez Inkasenta odczytów z całej trasy) w biurze MZGK i wysłana pocztą do Odbiorcy.

 

UWAGA! Na terenie obsługiwanym przez MZGK Szczawnica, Inkasent nie jest upoważniony do pobierania opłat za wodę określonych na fakturze VAT. Prosimy pamiętać o tym fakcie, w związku z możliwością pojawienia się osób podających się za Inkasentów próbujących wyłudzić pieniądze. W przypadku wątpliwości czy dana osoba jest pracownikiem MZGK Szczawnica, prosimy o kontaktować się telefonicznie w celu potwierdzenia danych Inkasenta.

Copyright (c) 2014 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Szczawnica. Template by Sinci.

.