• c
  • b
  • e

Witamy na stronie MZGK w Szczawnicy

Wodociąg i dostawa wody

dostarczanie

Tutaj znajdziesz informacje o dostarczaniu i jakości wody, możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej, harmonogramie odczytów wodomierzy oraz aktualnych taryfach

Czytaj więcej

Odpady komunalne

segregacja

Tutaj znajdziesz informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, harmonogramy odbioru odpadów, sposoby postępowania z odpadami, działalność PSZOK itp.

Czytaj więcej

Zadania MZGK

oczyszczanie

Tutaj znajdziesz informacje dotyczące realizacji zleconych zadań użyteczności publicznej wynikających ze statutu MZGK

 

Czytaj więcej

Pozostałe usługi

wywoz

Tutaj znajdziesz informacje o usługach świadczonych przez MZGK wraz z cennikiem, sposobie ich zamawiania oraz możliwości zakupu towarów

Czytaj więcej

Aktualności i ogłoszenia

Przetarg - odpowiedzi na zapytania

19-02-2021

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy informuje, że na stronie BIP oraz platformie miniPortal zostały opublikowane odpowiedzi na kierowane zapytania odnośnie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy w okresie od dnia 01 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (załączniki "1. Pytania i odpowiedzi" oraz "2. Pytania i odpowiedzi"). W związku wyrażeniem zgody na modyfikację treści załączników do SWZ, został utworzony i opublikowany nowy dokument o nazwie "SWZ aktualizacja". Prosimy o zapoznanie się ze zmianami (kliknij tutaj, aby przejść do ogłoszenia).

Ogłoszenie o przetargu

02-02-2021

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy ogłasza przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczawnicy w okresie od dnia 01 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Data przekazania ogłoszenia do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej: 28.01.2020 r.
Numer ogłoszenia w Dz. Urz. UE: 2021/S 022-052888

Szczegóły ogłoszenia oraz Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MZGK (kliknij tutaj, aby przejść do ogłoszenia w BIP) oraz na platformie miniPortal:
ID Postępowania: 7976dfcd-c6ca-4b14-aba8-dc1419dddb33
Link do postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7976dfcd-c6ca-4b14-aba8-dc1419dddb33 

Harmonogram odbioru odpadów 2021

18-12-2020

Informujemy, że są już dostępne nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 (kliknij tutaj, aby przejść do harmonogramów). Harmonogramy można również odebrać w siedzibie MZGK przy ul. Zawodzie 19c.

Wydawanie worków na odpady segregowane

04-11-2020

Od 05.11.2020 r. worki na odpady segregowane wydawane będą w godzinach od 8.00 do 14.00. Istnieje możliwość przygotowania worków do odbioru, jeśli wcześniej zostanie złożone zamówienie telefoniczne pod numerem telefonu 18 262 27 68 lub 502 243 822.

Kasa MZGK czynna

15-05-2020

Od 18.05.2020 r. ponownie będzie można korzystać z obsługi w kasie MZGK. Kasa będzie czynna w godzinach od 8:00 do 14:00, dostęp do kasy od zewnętrznej strony budynku (przez okno). Przy okienku będzie mogła przebywać jedna osoba. W przypadku większej ilości osób prosimy o zachowanie obowiązujących odstępów.

Bezpłatne przekazanie odpadów

04-05-2020

Informujemy o możliwości bezpłatnego przekazania przez MZGK określonych rodzajów odpadów osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. Więcej informacji w menu "Odpady", pozycja "Bezpłatne przekazanie odpadów".

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Logo BIP

Deklaracja dostępności

Cennik MZGK

Grafika przedstawiająca gotówkę

Do pobrania